Naytonohjaimet.fi Logo

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Infinity Grow Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.2.2022. Viimeisin muutos 7.3.2024.

Meille on erittäin tärkeää suojata yksityisyytesi ja käsitellä henkilökohtaisia tietojasi turvallisesti noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Tässä tietosuojaselosteessa selvitämme, miten keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi käyttäessäsi Naytonohjaimet.fi -verkkopalveluamme, olipa kyseessä sitten markkinointisuostumus tai muu tietojen käsittely. 

Selosteesta löydät myös tietoa oikeuksistasi ja siitä, miten voit hyödyntää niitä. Lisäkysymyksiä varten voit aina ottaa yhteyttä sähköpostitse asiakaspalveluumme: [email protected]

Keskeiset termit

Henkilötieto tarkoittaa kaikkea sellaista tietoa, joka mahdollistaa henkilön yksilöllisen tunnistamisen joko yksin tai yhdessä muiden tietojen kanssa. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat nimi, osoite ja IP-osoite. Henkilötietojen käsittelyllä viitataan kaikkiin toimenpiteisiin, joita henkilötietoihisi kohdistetaan, olipa kyse sitten tiedon tallentamisesta, säilyttämisestä tai analysoinnista.

Keräämämme tiedot ja niiden käyttö

Keräämme henkilötietoja useilla eri tavoilla, mukaan lukien tiedot, jotka annat itse palvelujamme (naytonohjaimet.fi) käyttäessäsi, sekä tiedot, jotka saamme muista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneiltamme. Käytämme näitä tietoja tarjotaksemme sinulle palvelujamme, toteuttaaksemme markkinointia ja kehittääksemme palveluitamme edelleen. Selosteessa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten käsittelemme henkilötietojasi eri tilanteissa, mukaan lukien tietojen käsittelyn perusteet ja säilytysajat.

Tietojen luovuttaminen

Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme. Tämä tarkoittaa, että voimme jakaa tietojasi valikoiduille kolmansille osapuolille, kuten IT-palveluntarjoajille, verkkokauppiaille ja viranomaisille, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää. Takaamme, että kaikki henkilötietojen siirrot tapahtuvat turvallisesti ja lainmukaisesti.

Tietojen käsittelypaikka

Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti EU:n/ETA:n sisällä. Tietyissä tapauksissa tietoja voidaan siirtää myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle, mutta tällöin varmistamme, että siirto noudattaa GDPR:n asettamia vaatimuksia.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen tai lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Tietojen säilytysajat vaihtelevat käsittelyn tarkoituksen mukaan.

Oikeutesi

Sinulla on useita oikeuksia liittyen henkilötietojesi käsittelyyn, kuten oikeus saada tietoja, oikaista tietoja, poistaa tietoja ja siirtää tietoja. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Pidätämme oikeuden päivittää tietosuojaselostettamme tarvittaessa. Uusin versio on aina saatavilla verkkosivustollamme, ja merkittävistä muutoksista tiedotetaan etukäteen.

1. Rekisterinpitäjä

Infinity Grow Oy, PL 7, 90101, Oulu.

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteyshenkilön tavoitat

Sähköposti: [email protected]

PL 7, 90101, Oulu.

3. Rekisterin nimi

Naytonohjaimet.fi asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötietoja voidaan käsitellä vain, jos siihen on laillinen peruste, kuten henkilön antama nimenomainen suostumus tai käsittelyn tarve asiakassuhteen hoitamiseksi. Tämän periaatteen mukaisesti henkilötietojen käsittelyn päätavoitteena on asiakassuhteen hallinnointi sekä markkinointitoimet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan hyödyntää rekisterinpitäjän, sen konserniyhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta suostumuksen perusteella tehtävään suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin toimiin, jotka kohdistuvat suoraan yksilöille.

Rekisterinpitäjä ei kuitenkaan käytä kerättyjä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, joka tarkoittaa, että kaikki päätökset, jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa rekisteröityihin, tehdään ihmisen toimesta ilman pelkästään tietokoneohjelmien tekemiä arviointeja tai valintoja.

5. Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä asioissa?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä: [email protected] / tietosuoja-asiat

6. Mitä henkilötietoja käsittelemme

Keräämme ja käsittelemme asiakassuhteemme hallinnointiin ja markkinointitoimintoihimme liittyen seuraavia henkilötietojasi:

  • Etu- ja sukunimesi
  • Yhteystietosi, kuten sähköposti- ja postiosoitteesi sekä puhelinnumerosi
  • Ikäsi ja sukupuolesi Lisäksi keräämme asiakkuuteesi liittyviä tietoja, joihin kuuluvat:
  • Asiakkuutesi aloituspäivä
  • Hakemusten tiedot
  • Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi tarjoamiimme verkkopalveluihin
  • Reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimet, mukaan lukien puhelintallenteet, sinulle kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden hyödyntäminen sekä antamasi tiedot ja tietosi sähköisten palveluiden ja sisältöjen käytöstä
  • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot

Näitä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, palveluidemme ja tarjoustemme kohdentamiseen sekä palvelukokemuksen parantamiseen.

7. Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

8. Millä perusteella käsittelemme tietojasi

Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa klikkaamalla ”peruuta viestit” -linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen [email protected]

9. Kenelle luovutamme henkilötietojasi

Voimme luovuttaa sähköpostiosoitteesi, nimesi ja puhelinnumerosi yhteistyökumppaneillemme

Luovutamme yhteistyökumppaneillemme myös seuraavat tiedot:

– Nimi

– Puhelinnumero

– Sähköposti

– Markkinointilupa

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille osapuolille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

– IT-järjestelmätoimittajille

– Internetpalveluihin liittyvien palveluiden toimittajille

– Tallennustilapalveluiden toimittajille

– Viestintäpalveluiden toimittajille

– Analysointipalveluiden toimittajille

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

11. Kuinka varmistamme tietoturvan

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Emme ylläpidä manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

12. Lisätietoa

Naytonohjaimet.fi -sivusto on tarkoitettu kumppanuusmarkkinointi-sivustoksi, mikä tarkoittaa, että mikäli vierailija siirtyy sivustollamme olevan linkin kautta kummpaneidemme verkkokauppaan ja tekee siellä ostoksen, saamme siitä komission joka on muutaman prosentin luokkaa.