Search
Close this search box.

Mitä näytönohjain tarkoittaa? 

Näytönohjain on elektroninen laite, jolla voidaan piirtää kuvaa näytölle, esimerkiksi tietokoneen ruudulle. Näytönohjain on yksi tietokoneen komponentti joka on vastuussa kuvien piirtämisestä ruudulle. Sitä tarvitaan esimerkiksi vaativissa graafisten kuvien piirtämisessä. 

Missä näytönohjaimia käytetään?

Näytönohjaimia voi olla tietokoneissa, pelikonsoleissa ja eri järjestelmissä. Yleisin kohde näytönohjaimille kuluttajien kannalta ovat video pelien pelaaminen sekä vaativan graafisen töiden tekeminen, esimerkiksi mallintaminen, kuvien ja videoiden editointi sekä erilaisten algoritmien kuvantaminen ja piirtäminen. 

Mitä eroja näytönohjaimissa on?

Näytönohjaimista on luotu erinlaisia niiden käyttötarkoituksien mukaan. Pelaajat vaativat graafisen kuvan piirtämistä tietokoneen näytölle mahdollisimman tehokkaasti, jotta kuva näytössä on sulava ja tarkka. Mitä tarkempaa ja sulavampaa kuvaa halutaan esittää, sitä enemmän laskentatehoa grafiikkakortti vaatii. Pelinäytönohjaimet ovat yksi luokka, joka keskittyy pelaajan suorityskyvyn parantamiseen, sillä siitä on etua kuinka sulavasti kuva liikkuu tietokoneen ruudulla. Pelaajalle on tärkeää saada mahdollisimman nopea ja selkeä tilannekatsaus ruudulla, parempi tulos saadaan mitä parempi näytönohjain on käytössä.

Arkkitehdit, suunnittelytyö ja renderointi ovat myös yksi enemmän työnteossa vaadittuja ominaisuuksia näytönohjaimille. Nämä vaativat hieman eri ominaisuuksia näytönohjaimelta verrattuna pelaajan näytönohjaimeen. Graafista työtä tekevät henkilöt voivat tarvita esimerkiksi kannettavan tietokoneen johon tarvitaan näytönohjain hoitamaan heidän arkista suunnittelutyötä, ja niin ollen koon kannalta näytönohjaimen täytyy mahtua pieneen tilaan, tuoda tarpeeksi tehoa ja suoritusta, ilman että lämmönhallinta karkaa käsistä.

Näytönohjaimen ollessa kuormituksen alla, se käyttää virtaa, joka taas tuottaa lämpöä. Näytönohjainten tekijöiden pitää ottaa huomioon miten tämä ylimääräinen lämpö saadaan haihtumaan ettei se kuumenna korttia liikaa. Näytönohjaimen tuuletuksen voi hoitaa muutamalla tavalla. Ensimmäinen ja ehkä yleisin on kuuman ilman poistaminen tuulettamalla. Tällöin näytönohjaimeen on asennettu tuuletin. Tuulettimia voi olla niin sanotusti avoimia ja suljettuja malleja. Avoimessa mallissa ilma kiertää suht vapaasti ja tuuletin imee ilmaa ulkopuolelta puhaltaen sen näytönohjaimen kuumia osia kohti. Näin lämpöä johdetaan kortin kuumista kohdista pois päin niin sanotusti reunoja kohti tasaisesti. Tuuletin voi olla niin sanotusti myös sisäinen. Silloin tuuletin puhaltaa ilmaa vain yhteen rajattuun suuntaan viilentäen kuumia osia, tällöin näytönohjaimeen ohjattu ilmavirtaus puhaltaa tehokkaammin yhteen suuntaa. Avoimia malleja käytetään enemmän jos on tilaa vapaan ilman virtaukselle, ja suljettuja malleja enemmän jos tilaa on vähän ja halutaan maksimoida ilmavirtaukset ohjaamaan ilman tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa näytönohjainten tuulettimet ovat yleensä ottaen suljettuja tuuletin malleja “turbo” nimikkeellä. Näytönohjaimen vesijäähdytys on varteenotettava vaihtoehto jos kuluttajalla on enemmän budjettia ja aikaa perehtyä sen käyttöön. Silloin vesi/neste on elementti joka virtaa kuumien osien päällä tuulettimen sijaan.  Näin ollen vesi voi kulkea eri kohtaan ja sitä voidaan jäähdyttää tehokkaammin oikeilla työkaluilla ja saada tasaisempia tuloksia. Kuitenkin täytyy muistaa että nämä vesijäähdytykset vaativat aina ammattimaisen otteen ettei kalliita elektronisia laitteita saada hajalle väärien asennusten myötä. 

Mitä näytönohjaimella voi tehdä?

Näytönohjaimet ovat hyvin monipuolisia työvälineitä. Niillä voidaan toteuttaa useampaa käyttötarkoitusta. Yleisimpiä nykypäivänä ovat pelaaminen ja graafisen työn teko. Myös mallintaminen ja louhiminen ovat näytönohjainten armoilla.

Näytönohjaimet voivat syödä virtaa wateissa (w) määrältään hyvinkin erilaisia määriä. Suurrimmat virtasyöpöt ja vaativat ohjaimet kuten nvidian huippumallit RTX 3090-sarjan näytönohjaimet voivat ottaa virtaa jopa 400w edestä hetkelliseti. Toisaalta taas energiatehokkaat ohjaimet joita voidaan käyttää esimerkiksi kevyissä kannettavissa voivat viedä virtaa vain 40w. Näin ollen laskentatehon skaala näytönohjaimissa on todella suuri pelkästään virtamäärän vaatimuksilta.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *