Tietoturva

SER KIERRÄTYS JA TIETOTURVA

Hoidamme ammattitaidolla tietoturva- ja salassapitovaatimusta vaativat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SER) tuhoamiset. Tarjoamme valvotun palveluketjun, joka kattaa asianmukaiset keräilyastiat, kuljetukset, materiaalien käsittelyn ja tuhoamisen laitoksellamme sekä todistukset ja materiaaliraportit. Palvelumme kattavat myös valmistavan elektroniikkateollisuuden erilaiset tietoturvatarpeet.

KERÄILYASTIAT

Tietoturva- ja salassapitovaatimusten täyttäminen alkaa asiakkaidemme toimitiloista. Erilaisten tarpeiden täyttämiseksi käytössämme on erilaisia keräilysastioita, jotka ovat lukittavissa ja sinetöitävissä.

KULJETUKSET

Vaadimme kaikilta kuljettajiltamme salassapitosopimuksen. Mikäli normaalit kuljetuspalvelut sinetöidyillä astioilla eivät riitä täyttämään asiakkaan tietoturva- ja salassapitovaatimuksia, järjestämme tarvittaessa myös Vartiointiliikkeen ja vartijan ajamat suorat kuljetukset asiakkaalta purkulaitokseemme.

TAVARAN VASTAANOTTO PURKULAITOKSEEMME

Tavaraerän saapuessa varmistetaan siihen asiakkaan sopimuksessa mahdollisesti kohdistetut erityisvaatimukset. Kaikki tietokoneiden kovalevyt ja muu muistimedia irrotetaan manuaalisesti ja murskataan mekaanisesti.

KÄSITTELYN VALVONTA

Käsittely on ISO 14001 hyväksytty. Purku- ja varastotoiminnat suoritetaan lukituissa tiloissa, joissa on sekä kamera- että kulunvalvonta murtohälytysjärjestelmän lisäksi. Kamerajärjestelmä on tallentava.

TODISTUKSET JA MATERIAALIRAPORTIT

Sovittaessa toimitamme kierrätys- tai hävitystodistuksen asiakkallemme. Kierrätystodistus osoittaa, että Stena Recycling on ottanut vastaan Toimittajan laitteet kierrätystä varten. Kierräys -ja tuhoustodistus osoittaa, että laitteet on tuhottu. Erikseen sovittaessa voidaan lisäksi laatia materiaalierittely metalleista, lasista, muoveista ja eri ongelmajätteistä.

Scroll to Top